مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

تکمیلی ارائه درس تئوری مدیری

با توجه به اینکه هفته گذشته در کلاس تئوری مدیریت مطلبی را با عنوان بررسی نظریه های

بنگاه کارآفرینی و ملت کارآفرین ارائه داده بودم مطالبی را جهت تکمیل آن در این وبلاگ قرار می دهم. 

نگاهی به فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و جهان

 نگاهی به فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط (Small and Medium Exterprises) یا (SMEs) در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگ و مؤثر میان پیشرفت اقتصادی - اجتماعی این کشورها با توسعه این بنگاه ها است.

قابلیت های چشمگیر بنگاه های کوچک در تولید ثروت، اشتغال زایی، کاهش هزینه و رفع فقر، جایگاه ویژه ای را برای آنان در برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشورمان ایجاد کرده است.یادآوری این نکته ضروری است که نظریه های نوین اقتصادی توسعه، به جای تمرکز بر مسائل کلان از جمله سیاست های دولت، توسعه اقتصادی را معلول تکامل و تعامل نیروهای جامعه در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط دانسته اند، به طوری که در دهه اخیر تئوری های اقتصادی تمرکز زیادی بر این بنگاه ها داشته و جهت گیری توسعه را از سطح کلان به سطح خرد انتقال داده اند.

ایران با داشتن قریب به 5/1 میلیون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعریف باید زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی داشته باشند، قادر است با تقویت این ظرفیت و تلاش برای گسترش آنها، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور دست یافتنی تر نماید.گفتنی است، بررسي فعاليت بنگاه هاي زودبازده در كشورمان حاكي از اين است،که مسائل و مشکلات آنان که منجر به کوتاه شدن طول عمر فعالیت آنها و ورشکستگی و از میان رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور شده است، در دو بخش درونی و بیرونی قابل تقسیم است.

در بخش مشکلات درونی، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به طور ساختاری با پدیده محدودیت منابع اعم از انسانی و مادی روبه رو هستند.

بنگاه های کوچک و متوسط در واقع حاصل اندیشه نو و تازه ای برای تولید هستند که معمولاً از سوی افراد کارآفرین که از تخصص های خاصی برخوردار می باشند، فعال می شوند. این مؤسسات دارای ابعاد گسترده در تولید و ارتقای محصول هستند، اما برای تداوم کار نیاز به مجموعه ای همگن از بازاریابی، مدیریت، افزایش سرمایه، ارتقای فناوری و...دارند که محدودیت های ساختاری آنان از موانع اصلی برای برطرف کردن این نیازها محسوب می شود.

در بخش عوامل مساله ساز بیرونی هم امروزه فاصله عمیق میان صنایع بزرگ و کوچک موجب حذف بنگاه های کوچک و متوسط از دایره فعالیت تولیدی گشته است. به رغم کاربر بودن این صنایع و ظرفیت های بالقوه ای همچون تعلق بنگاهداران به فعالیت اقتصادی مورد نظر، کم هزینه بودن، افزایش ثروت اجتماعی و...، سهم این بنگاه ها در فرآیند تولیدی کشور کمرنگ است.محدودیت این شرکت ها از موانع اصلی برای مقاومت در برابر نوسانات بازار است.

پیوند مشترک مؤسسات کوچک و پربازده با صنایع بزرگ می تواند فرصتی چشمگیر برای تداوم فعالیت آنها و کاهش هزینه ها و بهبود وضعیت طرف دیگر این پیوند فراهم آورد.

خرید محصول، انبارداری، ارایه نتایج تحقیق و توسعه، واگذاری بخشی از وظایف واحدهای درگیر در شرکت های بزرگ و...، بخشی از خدمات متقابلی است که این نوع مؤسسات می توانند از آن برخوردار شوند.

در برخی از نظریات توسعه، عباراتی تحت عنوان "خوشه صنعتی" و ضرورت گره خوردن فعالیت این دسته از مؤسسات به واحدهای بزرگ مورد تاکید قرار گرفته که نمونه های عملی آن دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است.

جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد

بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بخوبی شناخته شده است.اینگونه بنگاه ها به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می آورند.علاوه بر این ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد می شود.در کشور ما بنگاه های کوچک و متوسط بیش از ۸۰ درصد از جامعه تجاری را تشکیل می دهند.

ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط

بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که حل مشکل بیکاری، فقر، بی توازنی منطقه ای و دستیابی به توسعه صنعتی در کشورهای جهان سوم در گرو توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در این کشورها است.دلایل عمده این محققان را می توان به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد:

▪  تاسیس و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط به منابع اندکی نیاز دارد.

▪ بنگاه های کوچک و متوسط در مجموع از درجه اشتغال زایی بالایی برخوردار هستند.

 ▪بنگاه های کوچک و متوسط اغلب متکی بر منابع داخلی هستند.

 ▪بنگاه های کوچک و متوسط از انعطاف پذیری بالایی در تغییر و تبدیل سرمایه برخوردارند.

▪ بنگاه های کوچک و متوسط رقابت پذیرتر هستند.

▪ بنگاه های کوچک و متوسط می توانند نیروهای متخصص بنگاه های بزرگ را پرورش دهند.

▪ مدیریت و کنترل بنگاه های کوچک و متوسط هزینه کمتری دربردارد.

▪ مکان یابی بنگاه های کوچک و متوسط به سهولت قابل انجام است.

▪ توسعه بنگاه های کوچک و متوسط نحوه توزیع درآمد را به نفع افراد کم درآمد بهبود می بخشد.

ویژگی های بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط

بنگاه های کوچک و متوسط دارای ویژگی های منحصر به فردی در اندازه و مراحل توسعه خود هستند.این ویژگی ها علاوه بر اینکه روش مناسب بازاریابی آنها را از روش های بازاریابی مرسوم در بنگاه های بزرگ جدا می کنند، محدودیت هایی را نیز به شرح زیر ایجاد می کنند:

▪محدودیت های منابع همچون منابع مالی، زمان، دانش بازاریابی و...

▪تاثیر محدود در بازار

بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط از مشخصات بازاریابی رایج عنوان شده در منابع نظری بازاریابی پیروی نمی کند و توسط محدودیت های پیش گفته تعیین می شود. بازاریابی این بنگاه ها به طور کاملاً غیررسمی، اتفاقی، آزاد، غیرساختاری، خودبه خود، انفعالی و سازگار با هنجارهای صنعتی صورت می پذیرد.

نگاهی اجمالی به تجربه فیلیپین و چین

در فیلیپین از دو معیار برای تعریف و شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط استفاده می شود. معیار نخست شمار کارکنان تمام وقت شاغل در اینگونه بنگاه هاست و دومین معیار میزان دارایی های ثبت شده بنگاه هاست.براساس دو معیار بالا، در فیلیپین آن دسته از واحدهایی بنگاه کوچک و متوسط شناخته می شوند که شمار کارکنان تمام وقت آنها کمتر از ۲۰۰ نفر باشد و علاوه بر آن مجموع دارایی های ثبت شده آنها نیز بیش از ۴۰ میلیون پزو نباشد.بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادی فیلیپین شناخته می شوند.اقتصاد این کشور اساساً برمبنای ۸۲۰۹۰۴ شرکت به ثبت رسیده در این کشور قرار دارد که ۹۹/۶ درصد از همه کسب و کارها را دربر می گیرد.

از این تعداد ۲۹۲۸ شرکت (یعنی کمتر از ۰/۵ درصد) را شرکت های بزرگ تشکیل می دهند و ۳۲۷۲ شرکت (یعنی کمتر از یک درصد) نیز به شرکت های متوسط اختصاص دارد. بقیه ۸۱۴۷۰۴ شرکت دیگری که در این اقتصاد فعالیت می کنند، عموماً بنگاه های کوچک هستند.

چین نیز که امروز نرخ رشد آن به مرز ۱۱ درصد رسیده است، در سال ۱۹۹۶ با اختصاص ۵۹/ ۶۵ درصد تولید و ۷۵ درصد از اشتغال های جدید خود به این بنگاه ها، به الگویی کم نظیر در جهان تبدیل شده است.

تعداد این واحدها در چین طی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۹ به بیست و یک برابر رسیده و آمار آن در آغاز هزاره سوم به هفت میلیون واحد بالغ شده است. در همین راستا، هندوستان نیز با داشتن سه میلیون بنگاه کوچک و متوسط، تقریباً ۵۰ درصد تولید صنعتی و ۴۲ درصد صادرات این کشور را در سال ۲۰۰۰ تشکیل داده است.

نتیجه گیری :

اهميت موسسات كار آفريني در اقتصاد ملي و اجتماعات محلي به عنوان منشا اشتغال و ثروت و ديگر مزاياي اجتماعي و ارتباطي، اكنون بخوبي مشخص شده است. با تغيير در محيط ها و بازارهاي كسب و كار، در فناوري و سيستم‌هاي ملي مقررات استخدامي، فعاليت و عملكرد موسسات كار آفريني كوچك در سكوي توجه قرار مي گيرد. با اين وجود، بازبيني و بررسي ما حاكي از آن است كه بسياري از جنبه هاي  موسسات كار آفريني كوچك و متوسط ، هنوز نسبتاً تحت مداقه و بررسي، قرار دارند؛ غفلتي كه نظريه پردازان و محققان قبلي تشخيص داده و در مورد آن دست به اقدام زده اند.

بازبيني و بررسي ما بروشني اهميت  بنگاههای كارآفريني نه تنها به لحاظ كمك به شكل دهي راهبردها، بلكه در رشد و بهبود وضعیت کشور را نشان مي دهد.

پژوهشگران حوزه كار آفريني تمايل دارند روي درك فرايند شكل گيري، ويژگي‌هاي كار آفرينان فردي و مشخصه‌هاي شركت‌هاي واجد رشد بالا، تمركز داشته باشند. با اين وجود، به نظر، چالش آتي اين خواهدبود كه درك و فهم خود را از فعاليتهاي بنگاههای کارآفرین و سهم آنها در موفقيت کشور وسعت بخشيم.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم آبان 1389ساعت 10:28  توسط هادی  | 

ارائه درس تئوری های مدیریت پیشرفته

من روز یک شنبه ( ۹ آبان )  در کلاس درس تئوری مدیریت یک ارائه با عنوان

 بررسی نظریه های بنگاه کارآفرینی و ملت کارآفرین

خواهم داشت. فایل پاورپوینت را در اینجا قرار می دهم تا دوستان آن را مطالعه کرده و نظرات خود را بیان کنند.

(روی لینک زیر کلیک کنید)

ارائه درس تئوری مدیریت

....................................................................................................

چند نکته درباره اولین ارائه رسمی در دانشکده کارآفرینی

- با اینکه چندین بار در مقطع کارشناسی در دروس مختلف مطالبی را سر کلاس ارائه کرده بودم (بویژه سرکلاس دکتر هراتیان نژادی- معاون وزیر ارتباطات ) ولی احساس استرس بیشتری نسبت به آن موقع داشتم.

- به زودی درباره سیاستگذاری های  مرتبط با بنگاههای کارآفرینی در ایران مطالبی را ارائه خواهم کرد.(جهت تکمیل ارائه کلاسی )

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان 1389ساعت 10:54  توسط هادی  | 

سیلابس دکترای مدیریت کارآفرینی


جهت دریافت این مطلب اینجا را کلیک فرمایید

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آبان 1389ساعت 12:13  توسط هادی  | 

ممنوعیت پذیرش دانشجوی MBA در دانشگاه های فنی

امروز در خبرها خواندم که :

مدیرکل گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: دانشگاه های فنی و صنعتی نمی توانند در رشته MBA (مدیریت اجرایی) دانشجو جذب کنند و انجام اینکار، خلاف مقررات آموزش عالی است.
‘سید ابوالفضل حسنی’‌ روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: رشته MBA مدیریتی، یک رشته علوم انسانی محسوب می شود و دانشگاه های فنی و صنعتی که رسالت آنها تربیت نیروی فنی است نمی توانند در این رشته، دانشجو بپذیرند.
حسنی با تاکید بر لزوم ضابطه مند شدن گسترش رشته های دانشگاهی اظهار داشت: یکی از پیشنهادات ما به دانشگاه های فنی و صنعتی در رابطه با پذیرش دانشجوی MBA این بوده که سرفصل های مناسب رشته ‘ MBA صنایع‌’ را تعریف کرده و در این رشته جدید، دانشجو جذب کنند.
وی گفت: با راه اندازی رشته ‘ MBA صنایع‌’، دانشجویان رشته مهندسی به توان مدیریتی نیز دست یافته و در کارخود موفق تر عمل خواهند کرد.

وی درمورد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف در سال جاری که برای تحصیل در این رشته دچار مشکل شده اند نیز اظهار داشت: کسانی که امسال در رشته MBA دانشگاه های فنی و صنعتی، پذیرفته شده اند باید مسائل خود را با دانشگاه های مربوطه حل و فصل کنند زیرا ما از قبل به این دانشگاه ها در این رابطه، تذکر داده بودیم.
پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد امسال این رشته در دانشگاه صنعتی شریف، تاکنون نتوانسته اند درکلاس های درس حاضر شوند چراکه کلاس های آنها به دلیل به روز نبودن سرفصل ها و مغایرت با ماموریت های دانشگاه، از طرف وزارت علوم، مجوز تشکیل دریافت نکرده است

خوب نظر شما چیه ؟

من واقعا برای چنین افرادی متاسفم. واقعا آدم چی میتونه بگه !!!.در تمام دنیا رشته MBA براحتی در دانشگاههای فنی ارائه می شود. چرا که ذات این رشته برای بچه های فنی است.جالب تر اینجاست که خودشون از طریق کنکور دانشجو گرفته اند حالا می گویند مشکل خودتون هستش و به ما ربطی نداره.

 حالا یکی بیاد به من بگه رشته MBA صنایع دیگر چیست ؟ و چه فرقی با گرایش تولید که اکنون ارائه می شود دارد ؟!!!

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان 1389ساعت 16:37  توسط هادی  | 

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون سراسری دکتری Ph.D سال 1389

رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به نهایی شدن آیین نامه آزمون متمرکز دکترای تخصصی از ابلاغ آیین‌نامه جدید به زودی خبر داد.

دکتر محمد حسین سرورالدین در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به زمان ثبت‌نام آزمون دکترای تخصصی، گفت: ثبت‌نام آزمون سراسری دکتری حداکثر تا اواسط آبان ماه انجام می‌شود.

وی از برگزاری آزمون دکتری تخصصی در اسفند ماه خبر داد و در خصوص نحوه برگزاری آزمون اظهار کرد: دفترچه آزمون دکترای تخصصی شامل سه بخش سوالات زبان عمومی و تخصصی، سوالات عمومی گروه‌های مربوطه و استعداد سنجی است.

 داوطلبان برای شرکت در آزمون نیاز به مدرک آزمون زبان عمومی ندارند

دکتر حسنی، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به آیین‌نامه جدید آزمون دکتری که امسال به صورت نیمه متمرکز اجرایی می‌شود، گفت:‌ داوطلبان دیگر نیازی ندارند که برای شرکت در آزمون دکترا مدرک آزمون زبان عمومی را اخذ کنند؛ چرا که در آزمون کتبی (عمومی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود) آزمون زبان عمومی لحاظ شده است.

گفتنی است؛ آیین نامه آزمون‌های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به محض تایید نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان 1389ساعت 9:15  توسط هادی  | 

جدیدترین خبر از آزمون دکتری

آیین نامه آزمون متمرکز دکتری Ph.D نهایی شد / زمان برگزاری آزمون سراسری دکتری سال 1390

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از نهایی شدن آیین‌نامه آزمون متمرکز دکتری خبرداد و گفت: آیین‌نامه جدید پس از تایید وزیرعلوم به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

دکتر ابوالفضل حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نحوه برگزاری آزمون متمرکز دکتری، افزود: بر اساس آیین‌نامه مذکور در ابتدا یک آزمون سراسری کتبی برگزار و اسامی چند برابر ظرفیت به همراه سوابق تحصیلی داوطلبان از سوی سازمان سنجش به دانشگاه‌ها اعلام می‌شود.

وی اظهارکرد: دانشگاه‌ها نیز سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشجویان اعلام شده از سوی سنجش را مورد بررسی قرار می‌دهند و سپس نتایج نهایی خود را به سازمان سنجش اعلام می‌کنند تا در نهایت اسامی نهایی قبول‌شدگان آزمون دکتری توسط سازمان سنجش اعلام ‌شود.

به گفته حسنی، دانشجویان می‌توانند برای شرکت در آزمون دکتری سه دانشگاه را انتخاب کنند و همان طور که عنوان شد، سازمان سنجش نیز چندین برابر ظرفیت را جهت مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه معدل مقطع کارشناسی ارشد می تواند در پذیرش دانشجوی دکتری موثر باشد، در عین حال اظهار کرد: البته برای شرط معدل در آزمون دکتری سقفی تعیین نشده است، زیرا ترازبندی دانشگاه‌ها با یکدیگر متفاوت است.

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم در خصوص زمان برگزاری آزمون دکتری نیز گفت: درصدد هستیم که آزمون سراسری دکتری تا قبل از پایان امسال برگزار شود تا دانشگاه‌ها فرصت کامل برای مراحل گزینش و بررسی را داشته باشند.

حسنی در خاتمه با بیان اینکه این آزمون برای کلیه رشته‌ها برگزار می‌شود، تصریح کرد: دانشجویان طبق گذشته باید علاوه بر گذراندن زبان عمومی، دروس تخصصی را فرا گیرند.

منبع: سایت مدیر

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389ساعت 11:58  توسط هادی  | 

لینک مطالب گذشته وبلاگ

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مهر 1389ساعت 12:18  توسط هادی  | 

عکس هایی از دانشکده کارآفرینی

با توجه به اینکه متقاضیان رشته مدیریت کارآفرینی سال به سال در حال گسترش هستند. من تصمیم

گرفتم عکس هایی رو که شخصا از این دانشکده گرفتم رو در این وبلاگ قرار دهم تا انگیزه کسانیکه اکنون

دارند برای این رشته و همچنین این دانشکده درس می خوانند افزایش یابد !

نکته جالب در این دانشکده این است که تقریبا تمامی کلاسها با یکدیگر از لحاظ شکل و ظاهر متفاوت

می باشد . و به همین خاطر وقتی شما چند تا کلاس هم پشت سر هم داشته باشی خیلی احساس خستگی نمی کنی …

و در آخر هم یک بیت شعر در مورد دانشجویان رشته مدیریت کارآفرینی :

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم __ موجیم که آسودگی ما عدم ماست

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389ساعت 11:50  توسط هادی  | 

آنچه گذشت ... (1)

اول اینکه دانشگاه رازی کرمانشاه هم با پذیرش کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی در تکمیل

ظرفیت به جمع دانشگاههای برگزار کننده ی این رشته پیوست.

پیش از این دانشگاههای دانشگاههای تهران – شهید بهشتی – علامه – شاهد – سمنان –

 سیستان و بلوچستان و شهید باهنرکرمان نیز این رشته را در دانشگاههای خود ایجاد کرده بودند.

این رشته روز به روز در حال گسترش است …

………………………………………………………………………………………….

در اینجا می خواهم آنچه را که در کلاسهای هفته اول در دانشکده کارآفرینی گذشت را شرح دهم :

در روز یک شنبه ابتدا کلاس تئوری های مدیریت پیشرفته دکتر اعلایی تشکیل نشد. بعد کلاس

رفتارسازمانی پیشرفته با دکتر مبارکی تشکیل شد. آقای دکتر مبارکی ابتدا خود را معرفی کردند

لیسانس اقتصاد از شهید بهشتی -فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش سیستم ها از دانشگاه تهران و

دکترای مدیریت رفتارسازمانی از دانشگاه تربیت مدرس.سپس ما خود را معرفی کردیم.

آقای دکتر ابتدا در مورد تعاریف کلی رفتار و چرایی رفتار توضیح دادند.

در روز دوشنبه صبح ابتدا کلاس زبان تخصصی با جناب آقای دکتر رضا محمدکاظمی تشکیل شد. ایشان به زبان انگلیسی کاملا مسلط بودند .

بعد کلاس مبانی پیشرفته کارآفرینی با سرکار خانم دکتر آراستی تشکیل شد. ایشان لیسانس

مهندسی صنایع از دانشگاه شریف-فوق لیسانس صنایع از فرانسه و دکترای علوم مدیریت از فرانسه دارند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389ساعت 11:46  توسط هادی  | 

از دانشکده صنایع تا دانشکده کارآفرینی

وقتی تیرماه 84 بخاطر اشتباهات بد فهمیدم که امیدی به قبولی در یک دانشگاه خوب سراسری در تهران

نخواهم داشت تصمیم گرفتم همان دانشگاه آزاد تهران جنوب  و رشته مهندسی صنایع را انتخاب کنم  و

اکنون که از این واحد دانشگاهی فارغ التحصیل شدم  کاملا راضی هستم. آن اوایل رشته مهندسی

صنایع در دانشکده فنی بود و بصورت جداگانه نبود و گفتن اینکه این واحد دانشگاهی از بهترین واحدهای

دانشگاهی در تهران و ایران است بی دلیل نیست. کسب 6 رتبه دو رقمی در کنکور ارشد 89 فقط از

فارغ التحصیلان دانشکده صنایع این واحد دلیلی بر این ادعاست.اوج کار رشته مهندسی صنایع در این

واحد دانشگاهی از تابستان 88 و همزمان با مستقل شدن این رشته وتشکیل بزرگترین  دانشکده

مهندسی صنایع در ایران بود . بطوریکه  این دانشکده اکنون از امکانات بسیارخوبی بهره مند است و

تمامی دانشجویان از آن رضایت کامل دارند.

جا دارد از دکتر عبدی ، ریاست کنونی دانشکده ، بخاطر تلاش های مستمرشان تشکر و قدردانی کنیم.

لازم به ذکر است افراد بزرگی چون پروفسور نورالسناء ، پروفسور توکلی مقدم ، پروفسور سید حسینی

و … عضو هیات علمی  دانشکده صنایع این واحد هستند و در مقطع ارشد این دانشکده  تدریس

 می کنند .

جا دارد در اینجا از اساتید ارجمندی که در دوره کارشناسی با آنان درس داشتم با ذکر نام تشکر و

قدردانی کنم. در ابتدا از جناب آقای دکتر عاطفی که با ایشان دروس کنترل کیفیت آماری ،

سیستم های اطلاعات مدیریت و کارآموزی  را داشتم تشکر ویژه ای بکنم و اینکه از بین اساتیدی که من

با آنان درس داشتم ایشان را برجسته ترین استاد دیدم.

دکتر یعقوبی ( اقتصاد 1 و 2) – دکتر حافظ الکتب ( آمار مهندسی ) – دکتر اکبری ( تحقیق در عملیات 1 )

مهندس مهمانپذیر ( اصول حسابداری و پروژه پایانی ) – دکتر گلشنی ( کنترل پروژه ) –

مهندس شهبا ( اقتصاد مهندسی و اصول مدیریت) – دکتر محمدی بیدهندی ( کنترل موجودی 1 ) –

مهندس جاوید( ارزیابی کار و زمان ) – دکتر جوانشیر ( تحقیق در عملیات 2) –

مهندس پریزاده ( طرح ریزی واحدهای صنعتی)- دکتر هراتیان نژادی ( مونتاژ مکانیکی) –

دکتر ملک زاده فرد ( جیک و فیکسچر) – دکتر سلیمانی ( زبان تخصصی ) –

دکتر منفردی ( طراحی قالب – کنترل عددی ) – مهندس کریمی ( ماشین ابزار ) –

و همچنین درس اخلاق دکتر رحیم وفاپور…

از تک تک این اساتید تشکر و قدردانی می کنم البته اساتید دیگری هم بودند که من بخاطر کوتاهتر شدن

مطلب از ذکر نامشان خودداری می کنم.

و اینک که با کسب رتبه 66 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران قبول شده ام امیدوارم روزهای خوبی را

در این دانشکده در پیش رو داشته باشم  و بتوانم به قول یکی از اساتیدمان نماینده شایسته ای از

دانشگاه تهران جنوب در دانشگاه تهران باشم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389ساعت 11:45  توسط هادی  | 

مطالب قدیمی‌تر