مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

معرفی اساتید دانشکده کارآفرینی

دکتر محمود احمدپور داریانی

دکتر محمود احمدپور داریانی
شماره تماس: 61119094(9821+)
پست الکترونیکی: ahmadpur@cic.aku.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دكتراي مديريت منابع انساني از دانشگاه تربيت مدرس
فوق ليسانس مديريت صنايع از دانشگاه صنعتي امير كبير
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي امير كبير
………………………………………………………………………………………..

دکتر بهروز زارعی

دکتر بهروز زارعی

شماره تماس: 61119226(9821+)
پست الکترونیکی: bzarei@ent.ut.ac.ir

تحصیلات:
دکترای مديريت سيستم ها از دانشگاه لنکستر انگلستان (1380-1376)،
عنوان پايان نامه: Performance Analysis of the Automatic Lookahead Generation using Control Flow Graphs
فوق ليسانس مديريت صنعتی از دانشگاه تربيت مدرس (1370-1373)،
عنوان پايان نامه: بهينه سازی شبکه های زير ساختی
ليسانس مديرِيت صنعتی از دانشگاه تهران (1365-1369)
……………………………………………………………………………………..

دکتر جهانگیر یداللهی فارسی

دکتر جهانگیر یداللهی فارسی

شماره تماس: 61117642(9821+)
پست الکترونیکی: jyadolahi@gmail.com

سوابق تحصیلی:
دكتري مدیریت سیستمها از دانشگاه تهران(1380)
كارشناسي ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز(1373)
كارشناسي مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز(1368)

………………………………………………………………………………………

دکتر رضا زعفریان

PhD  Industrial Engineering  Sharif University of Technology
Tehran, Iran, 1999 – 2006
M.Sc. of Industrial Engineering
Tehran, Iran, 1997-1999
B.Sc of Industrial Engineering 
Tehran, Iran, 1993 –1999

contact information
Email: Rzaefarian@ent.ut.ac.ir
phone :+9821 88339094
………………………………………………………………………………………..

دکتر زهرا آراستی

دکتر زهرا آراستی

مرتبه علمی: استادیار
دانش آموخته دانشگاه تولون فرانسه

…………………………………………………………………………………….

دکتر سعید جعفری مقدم

شماره تماس: 61119235(9821+)
پست الکترونیکی: smoghadam@ut.ac.ir

تحصيلات:
دكتري مديريت منابع انساني از دانشگاه تربيت مدرس (1381)
كارشناسي ارشد مديريت دولتي از دانشگاه علامه طباطبايي (1376)
كارشناسي مديريت دولتي از دانشگاه اصفهان (1373)
……………………………………………………………………………………….

دکتر سيد مصطفي رضوي

دکتر سيد مصطفي رضوي

مرتبه علمي:  استاديار
تلفن:  21‎-‎۸۸۳۳۹۰۹۴-۹۷
دور نگار:  21‎-‎۸۸۳۳۹۰۹۸
آدرس پستي:  تهران‏‎-‎‏خيابان كارگر شمالي‏‎-‎‏خيابان شانزدهم فرش مقدم دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
صندوق پستي:  ۱۴۴۵۹‎-‎۸۳۴۱۳

پست الکترونیکی: mrazavi@ut.ac.ir

…………………………………………………………………………………..

دکتر قنبر محمدی الیاسی

دکتر قنبر محمدی الیاسی

سوابق تحصیلی:
ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه تهران سال 1369-1373
فوق ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه تهران سال 1373-1376
دكتري مديريت- گرايش سيستم ها از دانشگاه تهران سال 1377-1383

…………………………………………………………………………………..

دکتر کامبیز طالبی

دکتر کامبیز طالبی

شماره تماس: 61119228(9821+)
پست الکترونیکی: kambeiz@ent.ut.ac.ir

سوابق تحصیلی:
كارشناسي/ مهندسي فيزيك ( گرايش مخابرات)، 1984، دانشگاه پونا (هندوستان)
كارشناس ارشد / مديريت صنعتي، 1987، دانشگاه پونا ( هندوستان )
دكترا / مديريت صنعتي ( گرايش كارآفريني)، 1992، دانشگاه پونا ( هندوستان )
…………………………………………………………………………………………..

دکتر محمد حسن مبارکی

دکتر محمد حسن مبارکی

شماره تماس: 61119225(9821+)
پست الکترونیکی: mhmobaraki@ent.ut.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دكتراي مديريت رفتاري دانشگاه تربيت مدرس تيرماه 1381 ـ 1375
فوق ليسانس مديريت دولتي گرايش سيستم ها از دانشگاه تهران 1374 ـ 1370
ليسانس  اقتصاد بازرگاني از دانشگاه شهيد بهشتي 1368 ـ 1362

…………………………………………………………………………….

دکتر محمدرضا زالی

دکتر محمدرضا زالی

شماره تماس: 88339094(9821+)
پست الکترونیکی:mrzali@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسي,دانشگاه شهيد بهشتي,سال 1372,مديريت دولتي -
کارشناسي ارشد, دانشگاه تهران, سال 1375, مديريت دولتي گرايش منابع انساني -
دکتري, دانشگاه تهران, 1382, مديريت گرايش سيستم -رفتار

………………………………………………………………………………………………

دکتر مینا مهرنوش

دکتر مینا مهرنوش

مرتبه علمی: استادیار

دانش آموخته دانشگاه الزهرا

……………………………………………………………………………………….

دکتر نرگس ایمانی پور

دکتر نرگس ایمانی پور

شماره تماس: 61117726(9821+)
پست الکترونیکی: nimanip@ut.ac.ir

تحصیلات:
دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس(1375-1383)،
عنوان پايان نامه: برنامه ريزي فرايند و زمانبندي يكپارچه در سيستم ساخت و توليد انعطاف پذير كارگاهي با توابع هدف چندگانه
فوق ليسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تربيت مدرس (1375-1377)،
عنوان پايان نامه: حل مسأله توليدكارگاهي انعطاف پذير با در نظرگرفتن جرايم زودكرد و ديركرد
ليسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف(1370-1374)
……………………………………………………………………………………….

برگرفته از سایت emodiran.com

فایل کامل pdf معرفی اساتید به زودی بر روی وبلاگ قرار می گیرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389ساعت 10:50  توسط هادی  |